1. nadzemní podlaží

Byt 1.1 Byt 1.1 Byt 1.2 Byt 1.2 Byt 1.3 Byt 1.3