2. nadzemní podlaží

Byt 2.1 Byt 2.1 Byt 2.2 Byt 2.2 Byt 2.3 Byt 2.3